logo
skolka

Vítáme Vás na stránkách naší školky!

Informace k novému školnímu roku

Vzhledem k situaci budeme dodržovat stanovená hygienická pravidla:
- dezinfekce u vchodu pro dospělé
- děti si hned po příchodu do třídy umyjí ruce
- třídy i ostatní prostory budou pravidelně a často větrány
- děti si budou nosit z domova svou lahev na pití (uzavíratelnou a označenou), v rámci pitného režimu budeme lahev doplňovat. Děti si lahev každý den odnesou domů a druhý den přinesou čistou.
- používání jednorázových papírových kapesníků
- zákonní zástupci se budou zdržovat v šatně pouze po dobu nezbytně nutnou.
Bude-li v šatně více rodičů, příchozí počkají, až bude prostor volný.

Důrazně upozorňujeme, že dítě s příznaky nemoci do školky nesmí a nebude přijato!

MŠ má zajištěn dostatek dezinfekčních prostředků. Třídy i společné prostory budou pravidelně dezinfikovány.
Další pravidla ohledně zavedení plošné povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví.tzv. semafor.

Zároveň upozorňuji na nutnost odevzdat "potvrzení lékaře"- v sekci ZÁPIS, nejpozději při nástupu dítěte do MŠ (pokud jste tak již učinili při zápisu, považujte toto upozornění za bezpředmětné).